Novavax Medical Information

ТАЗИ СТРАНИЦА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА САМО ЗА ГРАЖДАНИ НА България.

Ако сте медицински специалист в България, моля, преминете към страницата с медицинска информация за медицински специалисти.

Ако сте потребител в друга държава, моля, върнете се към избор на държава.

ваксината против COVID-19 NuvaxovidTM (рекомбинантна, адювантна)

Ваксината против COVID-19 NuvaxovidTM (рекомбинантна, адювантна) е получила условно разрешение за употреба за активна имунизация за предотвратяване на COVID-19, причинен от SARS-CoV-2 при лица на 12 и повече години.

Информация за ваксината против COVID-19 NuvaxovidTM (рекомбинантна, адювантна)

Ако Вашето запитване се отнася до ваксината против COVID-19 NuvaxovidTM (рекомбинантна, адювантна), можете да намерите полезна информация в ресурса по-долу.

Поискайте медицинска информация

Novavax не е в състояние да предостави медицински съвет относно Вашето здравословно състояние. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, медицинска сестра или доставчик на здравни услуги, които са в най-добрата позиция да Ви посъветват относно пригодността на дадено лечение, тъй като имат достъп до подробностите от Вашата медицинска история, както и информация за всички лекарствени продукти, които сте приемали.

За да зададете въпрос на Novavax Medical Information относно продукт на Novavax, моля, обадете се
+359 2 492 5096 между 09:00-17:00.

Съобщете за нежелано събитие (НС)

Ако имате притеснения относно потенциални нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са изброени в листовката.

Като алтернатива, сериозни опасни нежелани събития във връзка с продукт на Novavax могат да бъдат съобщени на Изпълнителната агенция по лекарствата на http://www.bda.bg  или на Novavax Pharmacovigilance на +359 2 492 5096 или чрез Формуляра за съобщаване на нежелани събития на Novavax.

Съобщете за оплакване от качеството на продукта

Ако имате оплакване от качеството на продукта, свързано с физически проблем с продукт на Novavax или неговата опаковка, моля, съобщете оплакването по ЕДИН от следните начини:

Опция 1: Попълнете и изпратете формуляр за съобщаване на оплакване от качеството на продукта, като щракнете върху бутона по-долу.

Съобщете за оплакване от качеството на продукта

Опция 2: Обадете се +359 2 492 5096 между 09:00-17:00.