Novavax Medical Information

ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА: ТАЗИ СТРАНИЦА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ДРУГИ ОТГОВОРНИ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ.

Ако НЕ сте медицински специалист в България, моля, преминете към страницата с медицинска информация за потребителите..

Ако сте медицински специалист в друга държава, моля, върнете се към избор на държава.

ваксината против COVID-19 NuvaxovidTM (рекомбинантна, адювантна)

Ваксината против COVID-19 NuvaxovidTM (рекомбинантна, адювантна) е получила условно разрешение за употреба за активна имунизация за предотвратяване на COVID-19, причинен от SARS-CoV-2 при лица на 12 и повече години.

Информация за ваксината против COVID-19 NuvaxovidTM (рекомбинантна, адювантна)

Ако Вашето запитване се отнася до ваксината против COVID-19 NuvaxovidTM (рекомбинантна, адювантна), можете да намерите полезна информация в ресурса по-долу.

Поискайте медицинска информация

Имате ли медицински или научен въпрос относно лекарствен продукт на Novavax? Свържете се с експертите по медицинска информация на Novavax, които ще Ви предоставят персонализирана, базирана на доказателства, балансирана и актуална медицинска информация. 

Медицинските специалисти могат да поискат медицинска информация по ЕДИН от следните начини:

Опция 1: Попълнете и изпратете формуляр за заявка за  медицинска информация, като щракнете върху бутона по-долу.

Поискайте медицинска информация

Опция 2: Обадете се +359 2 492 5096 между 09:00-17:00.

Съобщете за нежелано събитие (НС)

Ако се притеснявате за нежелано събитие, трябва да го съобщите на Изпълнителната агенция по лекарствата на http://www.bda.bg.

Като алтернатива, нежелани събития, пораждащи сериозно безпокойство във връзка с продукт на Novavax, могат да бъдат докладвани на Novavax Pharmacovigilance на +359 2 492 5096 или чрез Формуляра за съобщаване на нежелано събитие на Novavax.

Съобщете за оплакване от качеството на продукта

Ако имате оплакване от качеството на продукта, свързано с физически проблем с продукт на Novavax или неговата опаковка, моля, съобщете оплакването по ЕДИН от следните начини:

Опция 1: Попълнете и изпратете формуляр за съобщаване на оплакване от качеството на продукта, като щракнете върху бутона по-долу.

Съобщете за оплакване от качеството на продукта

Опция 2: Обадете се +359 2 492 5096 между 09:00-17:00.